Capel Y Lon Slough

St. John the Baptist Church
Stoke Poges Lane
Slough
Berks

Oedfa'r Sul: 3:00
Cysyllter a'r Ysgrifennydd.
Te a sgwrs ar ol pob oedfa
Gwasanaethir ni gan weinidogion o
Llundain a rhai o Gymru
Gorsaf: Slough, Cyfleus i Windsor a Reading
Ysgrifennydd: Mr Ray Johnson
(01494 674714) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Where to find us