Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain

30 Eastcastle Street
Oxford Circus
W1W 8DJ

Oedfaon y Sul: 11:00 a 6:00 (Cylch Trafod am 4:30)

Ysgrifenyddion:
Mrs. Marian Howell - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 020 7226 0356
Mrs. Ann Batey - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 020 8994 8914

Gwefan: www.eglwysgymraegllundain.org

Gweinidog/Minister: Robert G. Nicholls M.A - 020 7580 6182 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Where to find us